В УКУ відбудеться семінар присвячений жіночому чернецтву Львівської та Перемишльської єпархій

дух30 жовтня о 15.00 год. в Академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а), каб. 424 відбудеться науковий семінар на тему «Превелебні панни в сарматському світі: жіночі чернечі спільноти Львівської і Перемишльської єпархій в локальному соціумі». Доповідач – Олег Дух, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор публікацій, присвячених православним та унійним жіночим монастирям Київської митрополії у ранньомодерний час. Зараз працює над монографією про жіночі чернечі спільноти Львівської і Перемишльської єпархій у XVI-XVIII ст.

Суспільство в Речі Посполитій, як і у всій тогочасній Європі, мало становий характер. Поділ на стани був міцно закарбований у свідомості людей ранньомодерного часу. Суспільство поділялося на людей меча (bellatores), молитви (oratores) і праці (laboratores, aratores). До першої категорії зараховуємо шляхту, до другої – духовенство, а до третьої – міщан і селян. Представники різних верств багато в чому мали відмінні уявлення про роль, яку в тогочасному суспільстві повинні були виконувати жіночі монастирі. Відмінний правовий та економічний статус окремих станів мав, зрештою, також істотний вплив на відносини між їх членами та жіночими чернечими спільнотами. У своїй доповіді Олег Дух спробує окреслити характер взаємин між представниками різних станів та «превелебними паннами».

Семінар відбудеться у рамках програми «Київське християнство» і Лекторію Союзу Українок Америки.