Міносвіти України визнає дипломи духовних навчальних закладів на державному рівні

 uku_petitionМіністерство освіти і науки України утворило Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

 Наказ від 15 липня 2016 2016 року, за підписом міністра Лілії Гриневич, постановляє Олега Шарова, директора департаменту вищої освіти, очолити цю Комісію. До її складу мають бути залучені як державні службовці та експерти-релігієзнавці, так і представники духовних навчальних закладів і релігійних об’єднань.

  Іншим наказом від того ж дня Міносвіти затвердило склад Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання. Це рішення фактично дає старт розгляду заяв про відповідність наукового ступеня, присудженого вищим духовним навчальним закладом, загальнодержавному рівню системи освіти України. Втім, спроби винести визнання духовної освіти на загальнодержавний рівень почалися не зараз. Ще у серпні минулого року Кабмін затвердив Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

  Усі ці зміни в освітньому законодавстві стали можливими завдяки новій редакції Закону України «Про вищу освіту», ухваленій у липні 2014 р. Новації цього Закону, окрім згаданого, передбачають виділення «Богослов’я» в окрему галузь знань та можливість проходження вищим духовним навчальним закладом процедури ліцензування й акредитації за спеціальністю «Богослов’я», як і створення та діяльності аспірантур, докторантур, спеціалізованих Вчених рад за галуззю знань «Богослов’я».

 Щодо Українського католицького університету у Львові, то у 2007 році цей навчальний заклад отримав ліцензії Міністерства освіти України для здійснення підготовки фахівців за спеціальностями «Богослов’я (Теологія)» та «Історія» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст, магістр), а також «Соціальна педагогіка» (освітньо-кваліфікаційний рівень –  бакалавр).

 30 червня 2015 року Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення надати ліцензію Українському католицькому університету на підготовку бакалаврів за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Випускники програми CS@UCU матимуть диплом державного зразка із кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».

За матеріалами: «СREDO», «RISU».