У ЛПБА відбудеться наукова конференція “Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”

19 листопада 2019 року, у Львівській православній богословській академії ПЦУ, відбудеться ХІІ Міжнародна наукова конференція “Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”.
Учасникам пропонують розглянути питання, пов’язані з проблемою осмислення незмінних християнських цінностей та їх впливу на розвиток догматичного, морального та еклезіологічного вчення Церкви у контексті історично-культурного становлення суспільства.
Основна тема конференції передбачає розгляд широкого спектру питань: догматичних, моральних, філософських, історичних, культурологічних, мистецьких тощо.
Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 10 листопада 2019 року на адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка, 43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lpba.lysenka@gmail.com

До конференції планується видання збірника. Пріоритетність при включенні до збірки надається безпосереднім учасникам конференції (виступ на пленарному чи секційному засіданнях).

Вимоги до оформлення статей і тез:

Статті та тези подавати в електронному варіанті. Технічні параметри: Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0пт. Поля – 25 мм. Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль 14 пт. Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт. Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт. Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт.
На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, місце праці, посада після цього великим літерами назва статті (доповіді).
З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами.
Для студентів та аспірантів необхідно надіслати рецензію (можна у відсканованому вигляді) наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь.

Контактні особи:
прот. Михайло Сивак +38 097 196 11 95
прот. Назарій Лозинський +38 067 767 5203; (032) 276 54 93