У Львівській православній богословській академії УПЦ КП запрошують взяти участь у науковій конференції

zolotoust23 листопада 2017 року, у Львівській православній богословській академії УПЦ КП відбудеться Х Міжнародна наукова конференція “Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”.

Учасникам пропонують розглянути питання, пов’язані з проблемою осмислення незмінних християнських цінностей та їх впливу на розвиток догматичного, морального та еклезіологічного вчення Церкви у контексті історично-культурного становлення суспільства.

Основна тема конференції передбачає розгляд широкого спектру питань: догматичних, моральних, філософських, історичних, культурологічних, мистецьких тощо.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або) статті прохання надсилати до 1 листопада 2017 року на адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка, 43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lpba.lysenka@gmail.com

Організаційний комітет забезпечує учасників конференції обідом та проживанням. Проїзд – за рахунок учасників.

До конференції буде також виданий збірник матеріалів, тому організатори просять завчасно подавати матеріали!

 Вимоги до статей і тез:

 Статті та тези подавати в електронному варіанті у форматі Word, розмір сторінки А4, через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, 12 кегель, береги стандартні.

На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора (місце праці, факультет, спеціальність), після цього великим літерами назва статті (доповіді).

З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати за зразком [4, с. 277].

Контактні особи:

прот. Михайло Сивак +38 098 77 90 232

прот. Назарій Лозинський +38 067 767 5203; (032) 276 54 93