У ЛПБА відбудуться VI Християнські постові читання

4 квітня 2019 року у Львівській православній богословській академії Православної Церкви України відбудуться традиційні щорічні постові читання. Тема цьогорічних читань: “Релігія  та філософія: генеза взаємовпливів“.

28

Організатори пропонують учасникам розглянути широке коло питань, що стосуються взаємозв’язків релігії та філософії у різних їх проявах. Пріоритетними вважатимуться доповіді, які висвітлюють основне питання постових читань на базі творів святих Отців.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або) статті прохання надсилати до 22 березня 2019 року на  адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка,43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lpba.lysenka@gmail.com

Організаційний комітет забезпечує учасників конференції обідом та проживанням. Проїзд – за рахунок учасників.

ДО КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ВИДАНО ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, ТОМУ  УСІ НАПРАЦЮВАННЯ  ПРОСЯТЬ ПОДАВАТИ ЗАВЧАСНО! 

Пріоритетність при включенні до збірника надається безпосереднім учасникам конференції (виступ на пленарному чи секційному засіданнях).

Вимоги до оформлення статей і тез:

Статті та тези подавати в електронному варіанті. Технічні параметри: Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0пт. Поля – 25 мм. Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль 14 пт. Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт. Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт. Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт.

На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, місце праці, посада після цього великим літерами назва статті (доповіді).

З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Для студентів та аспірантів необхідно надіслати рецензію (можна у відсканованому вигляді) наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь.