У ЛПБА відбудуться VI Християнські постові читання

4 квітня 2019 року у Львівській Православній Богословській Академії Православної Церкви України (вул. Лисенка, 43) відбудуться VІ Християнські постові читання “Релігія та філософія: генеза взаємовпливів”. Це міжнародна конференція.

21

Організатори зазначають: “Ми пропонуємо учасникам розглянути широке коло питань, що стосуються взаємозв’язків релігії та філософії у різних їх проявах. Пріоритетними вважатимуться доповіді, які висвітлюють основне питання постових читань на базі творів святих Отців”.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або) статті просять надсилати до 22 березня 2019 року на  адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка, 43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lpba.lysenka@gmail.com

Організаційний комітет забезпечує учасників конференції обідом та проживанням. Проїзд – за рахунок учасників.

До конференції буде видано збірник матеріалів, тому просять усі напрацювання подавати завчасно.

Вимоги до оформлення статей і тез:

 Статті та тези подавати в електронному варіанті. Технічні параметри: Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0пт. Поля – 25 мм. Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль14 пт. Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт. Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт. Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт.

На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, місце праці, посада після цього великим літерами назва статті (доповіді).

З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Для студентів та аспірантів необхідно надіслати рецензію (можна у відсканованому вигляді) наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь.

Контактні особи:

прот. Михайло Сивак +38 097 196 1195

прот. Назарій Лозинський +38 067 767 5203; (032) 276 54 93

Деталі.