VІІ Міжнародна наукова конференція: “Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво”

ЕмблемаЛьвівська православна богословська академія УПЦ КП запрошує науковців та зацікавлених осіб 24 листопада 2014 року взяти участь у VІІ Міжнародній науковій конференції: «Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво».

Учасникам пропонують розглянути питання, пов’язані з проблемою осмислення незмінних християнських цінностей та їх впливу на розвиток догматичного, морального та екклезіологічного вчення Церкви у контексті історично-культурного становлення суспільства.

Основна тема конференції передбачає розгляд широкого спектру питань: догматичних, моральних, філософських, історичних, культурологічних, мистецьких тощо.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або) статті прохання надсилати до 1 листопада 2014 року на  адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка, 43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lozynskyy@rambler.ru

Організаційний комітет забезпечує учасників конференції обідом та проживанням. Проїзд – за кошти учасників.

«До конференції буде видано збірник матеріалів, тому просимо усі напрацювання подавати завчасно» – наголошують організатори.

Вимоги до статей і тез:

Статті та тези подавати в електронному варіанті у форматі Word, розмір сторінки А4, через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, 12 кегель, береги стандартні.

На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора (місце праці, факультет, спеціальність), після цього великим літерами назва статті (доповіді).

З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати за зразком [4, с. 277].

Контактні особи:

Проректор ЛПБА, прот. Михайло Сивак +38 098 77 90 232
Відповідальний редактор, свящ. Назарій Лозинський +38 067 767 5203;  276 54 93